Honda City 2021

529.000.000 

Honda City được phân phối đến người tiêu dùng với 3 phiên bản như sau :
City 1.5 G 529.000.000 VNĐ
City 1.5 L 569.000.000 VNĐ
City 1.5 RS 599.000.000 VNĐ

Riêng màu đỏ + thêm 5.000.000 VNĐ

Danh mục:
093.193.1661