Honda Civic 2022

730.000.000 

  • Honda Civic 1.8 E: 730.000.000 VNĐ (Trắng Ngọc quý phái + 5.000.000 VNĐ)
  • Honda Civic 1.8 G: 770.000.000 VNĐ (Trắng Ngọc quý phái + 5.000.000 VNĐ)
  • Honda Civic1.5 RS: 870.000.000 VNĐ (Đỏ đam mê và Trắng Ngọc quý phái + 5.000.000 VNĐ)
093.193.1661