Honda CR-V 2020

998.000.000 

Honda CR-V được phân phối đến người tiêu dùng với 3 phiên bản như sau :
1.5 E 998.000.000 VNĐ
1.5 G 1.048.000.000 VNĐ
1.5 L 1.118.000.000 VNĐ

Riêng màu đỏ + thêm 5.000.000 VNĐ

Danh mục:
093.193.1661